Μαθηματικά
Αθανασιάδης Κώστας
Μουχτάρης Γιώργος

Φιλολογικά
Χατζηκαλλινικίδου Φωτεινή
Μωυσιάδου   Ελένη
Χατζίδης Παναγιώτης

 Χημεία
Καπράνη Ιωάννα

Φυσική
Καρούζος Δήμος
Κοζάκη Εριφύλλη
 
 

Βιολογία
Τασούλας Βασίλης
Τσιουπλής Νικόλαος


Οικονομομικά

Πεχλιβανίδου  Κυριακή
Γραμματεία
Ντιούδη  Μαρία
Πληροφορική 
Γεωργάτση Μαρία
Καραογλάνογλου Σωτήριος

Ρομποτική
Αποστολίδου Ειρήνη
Ζαχαριάδης Βασίλης

Διεύθυνση Σπουδών
Αθανασιάδης Κώστας
Χατζηκαλλινικίδου Φωτεινή

 

 

               

                     
  
              
   
Χρήσιμα
Καιρός στα Γιαννιτσά
Εκπαιδευτικές σελίδες
Mathematica
Εις άτοπον
Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. 2003-17
Θέματα Πανελλαδικών ανά Μάθημα
Θέματα Πανελλαδικών Όλα (Κελάφας)
Θέματα Τ.Ε.Ε.-Ε.ΠΑ.Λ.
Ιστολόγιο ενός Φροντιστή
όπερ έδει δείξαι
Διάφορα
Άριστον Τεστ
Ο.Ε.Φ.Ε.
Υπουργείο Παιδείας

Από το 1993...

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Newsletter

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email:
Πόλη: